سرپرست جدید اداره محیط زیست شهرستان قدس منصوب شد

 

 

با حكم سعید محمودی مدیركل حفاظت محیط زیست استان تهران،  رضا شایسته به عنوان سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس منصوب و جایگزین ولی اله محمدی شد.

رضـا شایسته که پیش از این رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمــــی محیط زیست استان تهران بود به عنوان سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس منصوب و از تلاش های ولی اله محمدی در دوران تصدی این سمت تقدیر شد.
این گزارش می افزاید؛ رضا شایسته ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستانهای پاكدشت، اسلامشهر، بهارستان و اداره پشتیبانی و فنی مهندسی محیط زیست استان تهران را در كارنامه اجرایی خود دارد.