حمایت رسمی شرکت های بهار و ستاره شهریار از نخستین همایش و نمایشگاه ملی سنگدانه

حمایت رسمی شرکت های بهار و ستاره شهریار از نخستین همایش و نمایشگاه ملی سنگدانه

شرکت های بهار و ستاره شهریاربه جمع حامیان برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه ملی سنگدانه ایران پیوست.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری، شرکت های بهار و ستاره شهریار به جمع حامیان برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه ملی سنگدانه ایران پیوست. این همایش و نمایشگاه در تاریخ‌های 14، 15 و 16 مهرماه سال جاری و هم‌زمان با هفدهمین همایش روز بتن در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار خواهد شد.